Tájékoztató intézményváltoztató hallgatók részére

Amennyiben más felsőoktatási intézményből jelentkezik át a Nyíregyházi Egyetem valamely képzésére, az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:
 
  • - Kérelem a Tanulmányi Albizottsághoz intézményváltoztató hallgatók részére (pdf)
  • - Érvényes hallgatói jogviszony igazolás
  • - Kreditbeszámítási lap (pdf) vagy (doc)
  • - Hitelesített tantárgyi tematika
  • - Törzslap-kivonat hiteles másolata vagy a Neptun-rendszerből kinyomtatott, hitelesített tárgyteljesítési lap.
A kérelem elbírálását követően írásban értesíti a Tanulmányi és Felvételi Csoport az átvétel eredményéről.
Az átvétel azonos képzési területen, fennálló hallgatói jogviszony mellett lehetséges, legalább 30 kredit teljesítését követően, elsősorban önköltséges képzésre. A mindenkor érvényes önköltség összege a Nyíregyházi Egyetem honlapján megtalálható. Az intézmény hallgatói kapacitásának függvényében az átvétel történhet állami ösztöndíjas formára is, amennyiben az előző intézményben is állami ösztöndíjas formában folytatott tanulmányokat.