"Új Nemzeti Kiválóság Program"

A Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Szolgáltató Központ felhívása

 

Pályázati lehetőségek a Nyíregyházi Egyetem hallgatóinak az ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAM keretében, a 2017/2018-as tanévre vonatkozóan!

 

Megjelentek az Új Nemzeti Kiválósági Program 2017/2018-as tanévi pályázati kiírásai. Az Új Nemzeti Kiválósági Program (a továbbiakban: ÚNKP) Magyarország Kormánya által a nemzeti felsőoktatási kiválóság támogatására alapított ösztöndíjprogram. Az ÚNKP célja a tudományos és alkotóművészi utánpótlás megerősítése, a tudományos és művészi életpálya vonzóvá tétele, a kiváló kutatók pályán és itthon tartása, illetve az egyetemek tudományos teljesítményének ösztönzése.

A meghirdetett Nemzeti Felsőoktatási Kiválóság Ösztöndíjak közül a Nyíregyházi Egyetem hallgatói számára a 2017/2018-as tanévben az alábbi ösztöndíjak pályázhatók:

FELSŐOKTATÁSI ALAPKÉPZÉS HALLGATÓI KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ

FELSŐOKTATÁSI MESTERKÉPZÉS HALLGATÓI KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ

A pályázati felhívások elérhetőek a következő oldalon:

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/az-uj-nemzeti-kivalosag-program-2017-2018-tanevi-palyazati-kiirasai

 

A program keretében a kiváló, kutatási tevékenységet végző nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók {alapképzés, mester (osztatlan) képzés} 5 havi, illetve 10 havi ösztöndíjban, – támogatott célcsoporttól függően – 75.000–100.000 forint/hó nettó támogatásban részesülnek. Az ösztöndíjakat az oktatásért felelős miniszter adományozza.

A pályázatokat a Nyíregyházi Egyetem általános rektorhelyettesének, Dr. Kiss Ferenc intézményvezetőnek címezve postai úton, ajánlott, elsőbbségi küldeményként kell benyújtani a pályázati felhívásban rögzített módon.

A pályázatok benyújtásának határideje (postára adás dátuma): 2017. június 6. kedd

A pályázat benyújtásával kapcsolatos további információk elérhetők a Hallgatói Szolgáltató Központ honlapján, a www.nye.hu/tfo oldalon.

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy az ÚNKP-pályázatok ügyintézését a felsőoktatási intézmények végzik, így kérdéseikkel ne a pályázat kiíróját, az Emberi Erőforrások Minisztériumát, hanem közvetlenül a Nyíregyházi Egyetem ÚNKP intézményi koordinátorát, Béda Zsuzsát

(Hallgatói Szolgálató Központ, „A” épület 27-es iroda, tel: 42-599-400/2261, email: beda.zsuzsanna@nye.hu) keressék.