Pótmeghirdetés: Nemzeti Felsőoktatási Kiválóság Ösztöndíj

Pótmeghirdetés a Nemzeti Felsőoktatási Kiválóság Ösztöndíj (Új Nemzeti Kiválóság Program) 2017/2018. tanévi Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjpályázat és a Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjpályázat Pályázati Kiírásai kapcsán a Nyíregyházi Egyetem hallgatói részére

 

Ezúton értesítjük a Tisztelt Pályázókat, hogy 2017/2018. tanévi Nemzeti Felsőoktatási Kiválóság Ösztöndíj (Új Nemzeti Kiválóság Program, a továbbiakban: ÚNKP) 2017. május 5-én megjelent Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjpályázat és a Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjpályázat Pályázati Kiírásai a Nyíregyházi Egyetem hallgatói részére pótmeghirdetés keretében újra megnyitásra kerültek. 

A pályázati felhívások elérhetőek a következő oldalon:

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/potmeghirdetes-a-nemzeti-felsooktatasi-kivalosag-osztondij-uj-nemzeti-kivalosag-program-2017-2018-tanevi-felsooktatasi-alapkepzes-hallgatoi-kutatoi-osztondijpalyazat-es-a-felsooktatasi-mesterkepzes-hallgatoi-kutatoi-osztondijpalyazat-palyazati-kiirasai

A program keretében a kiváló, kutatási tevékenységet végző nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók {alapképzés, mester (osztatlan) képzés} 5 havi, illetve 10 havi ösztöndíjban, – támogatott célcsoporttól függően – 75.000–100.000 forint/hó nettó támogatásban részesülnek. Az ösztöndíjakat az oktatásért felelős miniszter adományozza.

A pályázatokat a Nyíregyházi Egyetem általános rektorhelyettesének, Dr. Kiss Ferenc intézményvezetőnek címezve postai úton, ajánlott, elsőbbségi küldeményként kell benyújtani a pályázati felhívásban rögzített módon.

 

A pályázatok benyújtásának határideje (postára adás dátuma): 2017. július 28. kedd

A pályázat benyújtásával kapcsolatos további információk elérhetők a Hallgatói Szolgáltató Központ honlapján, a www.nye.hu/tfo oldalon.

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy az ÚNKP pályázatok ügyintézését a felsőoktatási intézmények végzik, így kérdéseikkel ne a pályázat kiíróját, az Emberi Erőforrások Minisztériumát, hanem közvetlenül a Nyíregyházi Egyetem ÚNKP intézményi koordinátorát, Béda Zsuzsát (Hallgatói Szolgálató Központ, „A” épület 27-es iroda, tel: 42-599-400/2261, email: beda.zsuzsanna@nye.hu) keressék.