Záróvizsga beosztás 2020. június

Tájékoztatom, hogy a pontos beosztást és termet a Neptun-rendszer, Tanulmányok/Hivatalos bejegyzések menüpontjában mindenki személyre szólóan megtekintheti.
További információért, kérem forduljon a tanulmányi előadójához.

Nyelvvizsga hiányában ki nem adott oklevelek kiállításának eljárási rendje

Az új koronavírus által okozott járvány az egész világot, így hazánkat is sújtja.

A Kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje a magyar emberek egészségét és életét.

A magyar emberek egészségének és életének megóvása mellett a Kormány kiemelten fontosnak tartja a vírus által okozott gazdasági károk enyhítését, a munkahelyek megőrzését, a munkahelyteremtést, a gazdaság beindítását, ezért Gazdaságvédelmi Akciótervet dolgozott ki.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv munkahelyteremtési programjának részeként valamennyi hallgató/volt hallgató mentesül az előírt nyelvvizsga kötelezettség teljesítése alól, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tesz, vagy tett, de az oklevél megszerzésének feltételéül előírt nyelvvizsgát nem tette le.

A mentesség érvényes a régi főiskolai és egyetemi képzésekre, a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre, a mesterképzésre és az osztatlan képzésre is.

A mentesség akkor is érvényes, amennyiben az adott képzésen esetleg több nyelvvizsga megléte az előírás, vagy felsőfokú, illetve szakmai nyelvvizsga van előírva.

Egyes esetekben – különösen a régebben záróvizsgázottak esetében – szükség lehet az oklevél kiállításhoz adategyeztetésre, mivel az oklevél közokirat, ezért csak az aktuális adatokkal kerülhet kiállításra. Az adategyeztetésben kérjük szíves együttműködésüket! 

Az Oktatási Hivatallal és az Innovációs és Technológiai Minisztériummal közösen azon dolgozunk, hogy az oklevelek kiállítása minél gördülékenyebben megvalósuljon.

Kérdés esetén kérjük forduljon kollégáinkhoz az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: 42/599-400/2712 mellék

E-mail: oklevelkiadas@nye.hu

 

Tisztelt jelenlegi és volt hallgatóink!

2020. április 10-én megjelent a 101/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet, melynek 6. §-a értelmében aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól. Nem mentesül az, aki jelenleg tanulmányokat folytat és 2020. augusztus 31-ét követően teljesíti záróvizsgáját.

A kiállításra a 2011. évi CCIV. törvény 51. § (3) bekezdése 30 napos határidőt ír elő, de várhatóan a nagyszámú igénylések miatt, illetve a rendelkezésre álló erőforrások (pl. oklevél formanyomtatvány, borító stb.) esetleges átmeneti hiánya miatt ez a határidő meghosszabbítható. Az oklevél kiállítási idejének meghosszabbításáról a volt hallgatót tájékoztatni kell.

Az oklevél kiállítást az arra jogosult volt hallgató kezdeményezheti, az alábbi - hiánytalanul kitöltött és aláírt – adategyeztető lap elektronikus úton, e-mailben történő benyújtásával.

Az oklevél kiállítására vonatkozó adategyeztető lapot valamennyi volt hallgató 2020. április 27. napjától nyújthatja be az oklevelkiadas@nye.hu e-mail címen.

<Adategyeztető lap nyelvvizsga-követelmény teljesítése nélküli oklevél kiállításához>

Az oklevelek kiállítása az adategyeztető lapok érkezésének sorrendjében történik.

Az oklevél átvételére postai úton (térítés ellenében), ajánlott-tértivevényes küldeményként van lehetőség.

Ehhez kérjük, hogy a Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Szolgáltató Központjának címére (4401 Nyíregyháza, Pf. 166) egy saját névre megcímzett, 1.070 Ft összegű bélyeggel ellátott B4 méretű borítékot (250 x 353 mm) legyen szíves postai úton eljuttatni, melyhez kérjük mellékelni a pontosan és olvashatóan kitöltött tértivevényt is („küldemény címzettjének neve, címe” mező). A borítékot célszerű egy kisebb méretű borítékba összehajtogatva beküldeni.

A Nyíregyházi Egyetem munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy az oklevelek kiállításra kerüljenek, de a veszélyhelyzet és az egyéb, az oklevél kiállítását befolyásoló tényezők változásától függően az oklevél kiállításának menete változhat. Az esetleges változásokról azonnal tájékoztatást nyújtunk az Egyetem honlapján.

Köszönjük türelmüket és megértésüket!

Hallgatói Szolgáltató Központ